نمونه رایتینگ تصحیح شده توسط کرسیران

همانطور که در صفحه «خدمات ما» ذکر شده، این رایتینگ نمونه تافل است. اما برای آیلتس هم فرمت تصحیح به همین صورت خواهد بود و فقط نمره از ۹ محاسبه می‌گردد.