کتابچه راهنمای اپلای برای فوق لیسانس

این کتابچه تمامی مراحل از جمله بررسی، انتخاب رشته، آگاهی از ویژگی‌های شغلی دوره‌های فوق لیسانس، نحوه اپلای، فرایند اپلای، اینکه بتوانید ارزیابی کنید که آیا واقعا گذراندن این دوره ارزشش را دارد یا خیر و.... را به شما یاد می‌دهد.