راهنمایی بر شغل‌های آکادمیک و دانشگاهی در دنیا

این کتاب برای هر کسی که قصد اپلای کردن برای شغلی دانشگاهی را دارد، مفید خواهد بود. 
موضوعاتی که در این کتاب پوشش داده شده اند: 
۱. شغل‌های آکادمیک در بازار شغل‌های بین المللی 
۲. آماده شدن برای جستجوی شغلی بین المللی 
۳. انجام جستجوی شغلی 
۴. نحوه ارائه و پرزنت خود به عنوان یک کاندیدای قوی
۵. آمادگی برای مصاحبه 
۶. پس از موفقیت: پیش از شروع کار رعایت چه نکاتی ضروری است؟