بودجه آموزشی ترامپ: کدام بخش‌ها حذف می‌شوند؟

همونطور که احتمالا در جریانید، دونالد ترامپ پیشنهاد داده که بودجه وزارت آموزش ایالات متحده در سال جدید ۹.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کنه(حدود ۱۳درصد). برای اینکه ببینیم این کاهش بودجه در چه بخش‌هایی اعمال شده، بخشی از مقاله سی ان ان در همین باره رو براتون ترجمه کردیم: 

بخشش وام خدمات عمومی PUBLIC SERVICE LOAN FORGIVENESS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی بخشش وام خدمات عمومی (PSLF) لغو شود و تمرکز بر روی کمک به دانشجویان لیسانس وام‌گیرنده‌‌ و نیازمند از تمامی حرفه‌ها قرار گیرد.

مراکز یادگیری محله‌ای قرن بیست و یکم 21ST CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTERS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌‌ی مراکز یادگیری محله‌ای قرن بیست و یکم (21st CCLC) لغو شود، زیرا طبق داده‌ها به اهدافش نرسیده و نرخ حضور دانش‌آموزان در کلاس‌هایش کم است؛ در طول سال تحصیلی۲۰۱۴-۱۵ حدود ۶۰ درصد دانش‌آموزان یکی از مراکز 21st CCLC برای ۳۰ روز یا کمتر در کلاس‌ها حاضر شدند.

گرنت‌های توسعه‌ی فراگیر سواد COMPREHENSIVE LITERACY DEVELOPMENT GRANTS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی گرنت‌های توسعه‌ی فراگیر سواد (سابقاً موسوم به کتابخوان‌های کوشا Striving Readers) لغو شود، زیرا تأثیرگذاری اندکی دارد و فعالیت‌هایی را که ممکن است تحت حمایت سایر کمک‌های مالی فدرال، ایالتی، محلی و خصوصی باشند، تکرار می‌کند.

گرنت‌های فدرال فرصت تکمیلی آموزش FEDERAL SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL OPPORTUNITY GRANTS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی گرنت‌های فدرال فرصت تکمیلی آموزش (SEOG) لغو شود، زیرا این برنامه در ارائه‌ی کمک‌های مالیِ نیاز- مبنا کمتر از Pell Grant هدفمند است. همچنین لغو این برنامه باعث کاهش پیچیدگی در کمک مالی فدرال به دانشجویان می‌شود.

وجوه IMPACT AID برای دارایی‌های فدرال

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که پرداخت‌ وجوهImpact Aid  برای دارایی‌های فدرال لغو شود. این وجوه که به مناطق آموزشی پرداخت می‌شوند تا وجود دارایی‌های فدرال را جبران کنند، حضور دانش‌آموزانِ دارای ارتباط فدرال را لحاظ نمی‌کنند، و بنابراین لزوماً از آموزش دانش‌آموزان دارای ارتباط فدرال حمایت نمی‌کنند ـــ حمایتی که نیت برنامه‌ی Impact Aid است.

آموزش بین‌المللی INTERNATIONAL EDUCATION

بودجه‌بندی، برنامه‌های داخلی و خارجی آموزش بین‌المللی و مطالعات زبان‌های خارجی را که طراحی شده‌اند تا توانایی و عملکرد آموزش آمریکا را در زبان‌های خارجی و مطالعات بین‌المللی تقویت کنند لغو می‌کند. دیگر ادارات فدرال که رسالت اصلی‌شان امنیت ملی است برنامه‌های مشابهی را اجرا می‌کنند و برای دستیابی به هدف این برنامه‌ها مجهزترند.

تقویت سازمان‌ها STRENGTHENING INSTITUTIONS

بودجه‌بندی برای برنامه‌ی تقویت سازمان‌ها (SIP) سهمی تخصیص نمی‌دهد. SIP تکرارکننده‌ی برنامه‌‌های Title III و Title V است که برای فعالیت‌های حامی سازمان‌ها تأمین وجه می‌کند. بودجه‌بندی، تأمین وجه برای برنامه‌های Title V و Title III را  که هدف‌شان حمایت از کالج‌ها و دانشگاه‌های تأسیس شده با نیت توجه ویژه به سیاه‌پوستان (HBCUها) و سازمان‌های در خدمت اقلیت‌ها (MSIها) است حفظ می‌کند، که این همسو با دستور اجرایی رئیس جمهور در مورد HBCUها است.

گرنت‌های حمایت از دانش‌آموزان و غنی کردن دانشگاه‌ها STUDENT SUPPORT AND ACADEMIC ENRICHMENT GRANTS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی گرنت‌های حمایت از دانش‌آموزان و غنی کردن دانشگاه‌ها لغو شود. به عقیده‌ی دولت، منابع محدود فدرال نباید به این برنامه تخصیص داده شود زیرا این برنامه اجازه می‌دهد وجوهْ بین همه‌ی مناطق آموزشی‌ای که وجوهِ Title I, Part A را دریافت می‌کنند توزیع شود، و این امر احتمالاً باعث می‌شود مقادیر کمک آنقدر کوچک شوند که تأثیر مهمی نداشته باشند. همچنین این تأمین وجه تکرارکننده‌ی تأمین وجه‌های فدرال و غیرفدرال از جمله اعطای پانزده میلیارد دلار گرنتِ Title I به برنامه‌ی ادارات آموزشیِ محلی است.

گرنت‌های ایالتی حمایت از آموزش کارامد  SUPPORTING EFFECTIVE INSTRUCTION STATE GRANTS

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی گرنت‌های ایالتی حمایت از آموزش کارامد (SEI) که وجوه فرمولی (formula funds) برای ایالات تأمین می‌کند تا کیفیت و کارامدیِ معلمین را ارتقا دهد لغو شود. گرنت‌های SEI هدفمندی ضعیفی دارند و وجوهی که توزیع می‌شوند آنقدر کوچکند که نمی‌توانند تأثیر مهمی بر خروجیِ دانش‌آموزان داشته باشند. همچنین شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد توسعه‌ی حرفه‌ای معلمین، که یکی از فعالیت‌های اصلیِ تأمین وجه شده توسط این برنامه است، باعث افزایش موفقیت دانش‌آموزان شده است.

همیاری برای کیفیت معلمین  TEACHER QUALITY PARTNERSHIP

بودجه‌بندی پیشنهاد می‌دهد که برنامه‌ی همیاری برای کیفیت معلمین (TQP) لغو شود. شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد این برنامه در مقایسه با سایر طرح‌های ناکارامد ایالتی و محلی که برای پرورش و نگهداری معلمین توانا در نواحی کمبود شدید معلم ایجاد شده‌اند هیچ گونه مزیتی دارد.